Vizyon, Missiya və Dəyərlər

Vizyon


Səhmdarlarının təcrübəsindən aktiv şəkildə istifadə etməklə və ən yaxşı investisiya praktikalarını tətbiq etməklə Azərbaycanın ölkə xaricində aparıcı investisiya şirkətlərindən biri olmaq.

Missiya


Azərbaycanın xaricində, xüsusilə qeyri-neft sektorunda səmərəli və davamlı investisiya portfeli formalaşdırmaq, səhmdarlarımız üçün əlverişli maliyyə nəticələri əldə etmək.

Dəyərlər


• İşimizin bütün aspektlərində peşəkar, şəffaf və səmərəli olmaq
• Fəaliyyətimizdə kəmiyyəti deyil, keyfiyyəti əsas tutmaq
• Qarşılıqlı hörmət və komanda ruhunda çalışmaq
• Fəaliyyət göstərdiyimiz xarici ölkələrin dəyərlərinə hörmətlə yanaşmaq, iqtisadi maraqlarla yanaşı, sosial və ictimai maraqları da əsas götürmək