Müşahidə Şurası
  • Ahmet Erentok
    Müşahidə Şurasının Sədri
  • Mir Camal Paşayev
    Müşahidə Şurasının üzvü
  • Rəşad Əliyev
    Müşahidə Şurasının üzvü